Vitajte..

 

Dovoľujem si Vám poskytnúť krátku informáciu na tomto webe o našich možnostiach v predmetnej oblasti OPP a BOZP. Už od roku 2011 poskytujeme komplexné služby dodávateľským spôsobom v nasledovných oblastiach :

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),
Ochrana pred požiarmi (OPP),
Civilná ochrana (CO),
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

Ing. Miroslav Pecha